Tipy a triky na nejlevnější hypotéku

"Cena hypotéky je velmi důležitý (až kritický) faktor při rozhodování. Hypoteční úvěr, který banka obvykle..."

Hypotéka a stavební spoření:
co je kdy výhodnější

“Řada lidí při výběru bydlení řeší, zda využít k financování stavebního spoření či hypotéky. I to může být..."

Vyřízení hypotéky:
potřebné doklady a splácení

“K vyřízení hypotéky je potřeba několik dokladů a potvrzení. Především jde o doložení bonity daného klienta. Ta..."


Jak dosáhnout nejlevnější hypotéky? Jaké faktory působí ve prospěch snížení úroků, splátek…?

Peníze na hypotéku

Hypotéka je citelný zásah v rodinném rozpočtu. Položky na bydlení patří k nejvyšším měsíčním výdajům většiny a stejně tak je to i u hypotéky. Vypovídá to o významu bydlení v životě. Zařídit si bydlení je zkrátka většinou na prvním místě.

Ovšem tak jako i u všeho ostatního, člověk velmi zvažuje i cenu, kterou má za bydlení zaplatit. A právě proto, že výdaj na bydlení patří k těm nejvyšším, je o to větší pozornost upřena u hypotéky na její cenu (tzn. její úroky a poplatky).

Na tomto webu najdete komplexní informaci o tom, od čeho se odvozuje cena hypotéky a tedy i způsob, jak docílit co nejlevnější hypotéky. Tyto informace pro vás mohou být užitečné ať už se o hypotéku teprve chytáte požádat, nebo ji už máte a přejete si ji zlevnit, tzn. usilovat o takzvané refinancování hypotéky.

Hypotéka je složitý produkt, jehož poskytování provází posuzování několika kritérií. Na jejích vyhodnocení závisí i výsledná cena hypotéky. Je zpravidla v zájmu žadatele snažit se snížit splátky na minimum (tj. zejména snížit výši úroku), a proto je dobré se s těmito kritérii seznámit. V prvé řadě si je však zapotřebí přoblížit hypotéku samotnou.

       
Hypotéka a její použití
Hypotéka, přesněji hypoteční úvěr je jeden z nejvyužívanějších finančních produktů k financování bydlení. U hypoték je ze zákona přesně stanoveno, na co můžou být prostředky z hypotéky použity. Vždy se však musí jednat o úvěr krytý zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území České republiky či jiného státu Evropského hospodářského prostoru (EU).

Hypotéka představuje striktně účelový úvěr, který musí být dokladován a být bezpodmínečně související s bydlením. V praxi to představuje nákup nového bydlení či modernizaci staršího, ale také nákup pozemku pro stavěni, tedy stavební parcely.
Dalším často využívaným účelem hypotéky je při vypořádání dědických a manželských vztahů, kdy je možné druhou stranu díky hypotéce vyplatit. V poslední době se stále častěji objevuje i využití nového hypotečního úvěru na refinancování už existující hypotéky, tedy jakési přeúvěrování stávajícího hypotečního úvěru hypotékou novou, a to výhodnější.

Nezanedbatelným faktem při úvahách o pořízení hypotéky je to, že hypotéka je společně se stavebním spořením jediným produktem, který je pro účely bydlení podporován státem.
Při vyřizování hypotéky je však vždy důležité nasbírat dostatek informací a zvolit právě tu variantu úvěru a splácení, která nejvíce vyhovuje daným požadavkům. Mezi důležité aspekty při rozhodování patří rozhodně úroková sazba (popřípadě roční procentuelní sazba nákladů), dále velikost splátky, fixace a doba splácení hypotéky.

Právě od těchto základních faktorů se pak následně odvíjí i cena hypotéky, tedy částka, kterou klient bance zaplatí za daný úvěr. Ta je přitom zpravidla tím nejpodstatnějším, co u hypotečního úvěru posuzujeme , a proto k nejzajímavějším informacím o hypotéce patří, jak tuto částku maximálně snížit, jak docílit nejlevnější hypotéky.